Zawieszka srebrna, 42mm, Labradoryt, 9g
Labradoryt
137.00 zł 95.00 zł
Zawieszka srebrna, 36mm, Labradoryt, 8g
Labradoryt
124.00 zł 86.00 zł
Zawieszka srebrna, 34mm, Labradoryt, 7g
Labradoryt
107.00 zł 74.00 zł

Zawieszka srebrna, 36mm, Labradoryt, 7g
Labradoryt
114.00 zł 79.00 zł
Zawieszka srebrna, 35mm, Labradoryt, 9g
Labradoryt
138.00 zł 82.00 zł
Zawieszka srebrna, 40mm, Labradoryt, 10g
Labradoryt
144.00 zł 86.00 zł

Zawieszka srebrna, 37mm, Labradoryt, 6g
Labradoryt
104.00 zł 72.00 zł
Zawieszka srebrna, 36mm, Labradoryt, 8g
Labradoryt
124.00 zł 86.00 zł
Zawieszka srebrna, 37mm, Labradoryt, 5g
Labradoryt
88.00 zł 61.00 zł

Zawieszka srebrna, 34mm, Labradoryt, 5g
Labradoryt
92.00 zł 64.00 zł
Zawieszka srebrna, 38mm, Labradoryt, 8g
Labradoryt
120.00 zł 84.00 zł
Zawieszka srebrna, 33mm, Labradoryt, 6g
Labradoryt
101.00 zł 70.00 zł

Zawieszka srebrna, 42mm, Labradoryt, 9g
Labradoryt
138.00 zł 96.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 17, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 17
127.00 zł 87.99 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 19, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 19
131.00 zł 91.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 17, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 17
115.00 zł 80.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 14, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 14
103.00 zł 72.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 20, Labradoryt, 8g
Labradoryt, rozm.: 20
162.00 zł 113.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 17, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 17
126.00 zł 87.99 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 12, Labradoryt, 5g
Labradoryt, rozm.: 12
114.00 zł 79.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 12, Labradoryt, 7g
Labradoryt, rozm.: 12
118.00 zł 82.00 zł

2009 - 2019 © KuźniaSrebra.pl