Kolczyki srebrne, 45mm, Cytrynowy Kwarc, 4g
Cytrynowy Kwarc
100.00 zł 80.00 zł
Kolczyki srebrne, 42mm, Cytrynowy Kwarc, 5g
Cytrynowy Kwarc
110.00 zł 87.99 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 18, Cytrynowy Kwarc, 2g
Cytrynowy Kwarc, rozm.: 18
56.00 zł 33.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 14, Cytrynowy Kwarc, 2g
Cytrynowy Kwarc, rozm.: 14
60.00 zł 36.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 12, Cytrynowy Kwarc, 3g
Cytrynowy Kwarc, rozm.: 12
69.00 zł 41.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 15, Mokait Breccia, 5g
Mokait Breccia, rozm.: 15
69.00 zł 41.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 15, Jaspis, 4g
Jaspis, rozm.: 15
59.00 zł 35.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 16, Mokait Breccia, 5g
Mokait Breccia, rozm.: 16
70.00 zł 42.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 17, Mokait Breccia, 4g
Mokait Breccia, rozm.: 17
62.00 zł 43.00 zł

Kolczyki srebrne, 33mm, Cytryn, 3g
Cytryn
54.00 zł 32.00 zł
Kolczyki srebrne, 38mm, Cytryn, 3g
Cytryn
50.00 zł 30.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 16, Mokait Breccia, 5g
Mokait Breccia, rozm.: 16
69.00 zł 41.00 zł

Kolczyki srebrne, 38mm, Cytryn, 3g
Cytryn
51.00 zł 30.00 zł
Kolczyki srebrne, 38mm, Cytryn, 3g
Cytryn
50.00 zł 30.00 zł
Kolczyki srebrne, 39mm, Cytryn, 3g
Cytryn
50.00 zł 30.00 zł

Kolczyki srebrne, 26mm, Kwarc, 5g
Kwarc
72.00 zł 43.00 zł
Kolczyki srebrne, 37mm, Cytrynowy Kwarc, 6g
Cytrynowy Kwarc
82.00 zł 49.00 zł
Zawieszka srebrna, 46mm, Druza Pirytu, 20g
Druza Pirytu
157.00 zł 77.99 zł

Zawieszka srebrna, 39mm, Żółty Onyks, 8g
Żółty Onyks
83.00 zł 49.00 zł
Zawieszka srebrna, 46mm, Cytrynowy Kwarc, 6g
Cytrynowy Kwarc
67.00 zł 40.00 zł
Zawieszka srebrna, 34mm, Żółty Onyks, 7g
Żółty Onyks
71.00 zł 49.00 zł

2009 - 2019 © KuźniaSrebra.pl