Zawieszka srebrna, 33mm, Labradoryt, 6g
Labradoryt
101.00 zł 70.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 17, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 17
127.00 zł 87.99 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 19, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 19
131.00 zł 91.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 17, Labradoryt, 6g
Labradoryt, rozm.: 17
126.00 zł 87.99 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 14, Czaroit, 6g
Czaroit, rozm.: 14
138.00 zł 96.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 16, Mokait, 6g
Mokait, rozm.: 16
82.00 zł 49.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 16, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 16
78.00 zł 46.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 16, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 16
78.00 zł 46.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 17, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 17
72.00 zł 43.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 13, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 13
68.00 zł 40.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 15, Mokait, 6g
Mokait, rozm.: 15
82.00 zł 49.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 15, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 15
71.00 zł 42.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 15, Jaspis, 6g
Jaspis, rozm.: 15
80.00 zł 47.99 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 16, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 16
68.00 zł 47.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 17, Mokait, 5g
Mokait, rozm.: 17
71.00 zł 42.00 zł

Pierścionek srebrny, rozm. 15, Rubin Zoisite, 5g
Rubin Zoisite, rozm.: 15
71.00 zł 42.00 zł
Pierścionek srebrny, rozm. 15, Jaspis, 4g
Jaspis, rozm.: 15
67.00 zł 40.00 zł
Zawieszka srebrna, 35mm, Jaspis, 6g
Jaspis
66.00 zł 39.00 zł

Zawieszka srebrna, 38mm, Tygrysie Oko, 4g
Tygrysie Oko
59.00 zł 35.00 zł
Zawieszka srebrna, 35mm, Tygrysie Oko, 3g
Tygrysie Oko
52.00 zł 31.00 zł
Zawieszka srebrna, 28mm, Jaspis, 4g
Jaspis
59.00 zł 35.00 zł

2009 - 2019 © KuźniaSrebra.pl