Próby metali szlachetnych

W naszym kraju obowiązuje prawo probiercze, które weszło w życie wraz z ustawą z 3 kwietnia 1993 r. mówiące, że wszelkie produkty i wyroby przeznaczone do handlu podlegają obowiązkowemu badaniu i cechowaniu przez specjalne organy probiercze znajdujące się w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Chorzowie, Częstochowie i Wrocławiu. Obowiązkowi cechowania nie podlegają wyroby ze złota, platyny i srebra o wadze poniżej 5 gramów.

Na cesze probierczej zawarte są następujące dane:
 • rodzaj metalu z którego wykonany jest wyrób
 • odpowiedni symbol:
  • rycerz to złoto
  • kobieta - srebro
  • głowa konia - pallad
  • głowa psa - platyna
 • oznaczenie miejsca cechowania gdzie:
  • B - Bydgoszcz
  • G - Gdańsk
  • H - Chorzów
  • K - Kraków
  • Ł - Łódź
  • P - Poznań
  • W - Warszawa
  • V - Wrocław
  • Z - Częstochowa
 • próbę, czyli informację ile jednostek metalu znajduje się w 1000 jednostkach

Czyste złoto jest zbyt miękkie, aby z niego tworzyć biżuterię, toteż stosuje się stopy innych metali (zazwyczaj srebra, miedzi, niklu, cynku).

Właściwości metalu pełniącego role domieszki często stanowią o jego kolorze, dodatek niklu będzie powodował białawą barwę, miedzi - czerwonawo-różową. Zawartość metali szlachetnych w Europie mierzy się systemem tysięcznym, gdzie:

 • 1000 - 24 karaty
 • 916 - 22 karaty
 • 750 - 18 karatów
 • 585 - 14 karatów
 • 500 - 12 karatów
 • 417 - 10 karatów
 • 375 - 9 karatów
 • 333 - 8 karatów

Czyste srebro występuje niezwykle rzadko, najczęściej miesza się z rudami ołowiu, miedzi, cynku i złota. Najwyższa zawartość "srebra w srebrze" wynosi 92,5 % i oznacza SS lub 925, pozostałe wartości to 875, 830, 800.

Platyna występuje znacznie rzadziej niż złoto i jest droższa. Jej białawoszary kolor nie śniedzieje, platynę o wartości 950 uzupełnia stop niklu, a pallad posiada wartość 850 i 800.

Dla półfabrykatów z metali szlachetnych, przeznaczonych do celów dentystycznych stosowane są odrębne normy:

 • korony platynowe - 0,950
 • korony złote - 0,916
 • odlewy złotych przęseł mostkowych i konstrukcji ruchomych - 0,830, 0,750
 • odlewy złotych klamer i drut złoty - 0,750
 • protezy stale i ruchome:
  • ze stopu srebrno-palladowego - dla palladu 0,333
  • ze stopu srebrno-złoto-palladowego - dla palladu i złota razem - 0,302
2009 - 2021 © KuźniaSrebra.pl